Taller cerrajería, Monterroso
Nave porcino, Melide
Ampliación almacén logístico Aliusporta
Ampliación nave Outeiro de Rei
Reurbanización Rúa Río Prado, Camariñas
Pavimentación y servicios Rúa Narón, As pontes de García Rodríguez
Humanización da Rúa do Cisne, Ares
Rehabilitación viviendas Ponteareas
Urbanización da Rúa Salgueiriños, Barbadás